Praktijkgegevens

Praktijkinformatie


Huisartsen
  De heer F. Schueler       BIG: 19023812701
  Mevrouw C. van Terheijden   BIG: 69913328201


Assistentes
  Enith Schaft-Pieterse
  Kimberley van Boxstel
Zij zijn beide gediplomeerde doktersassistenten en verrichten verschillende taken. Bijvoorbeeld het maken van uitstrijkjes, verwijderen van hechtingen, wond verbinden, geven van injecties, uitspuiten van oren, doppler onderzoek, reisadvisering etc. 


Praktijkondersteuning
  Mireille van Poppel - Elst
Mireille ondersteunt de huisarts middels de controle van chronische patiënten. Ze is gespecialiseerd in de begeleiding van diabetes mellitus (suikerziekte), longziekten, hart- en vaat ziekten en hoge bloeddruk. Daarnaast verricht ze specifieke functieonderzoeken zoals longfunctiemeting, bloedvaten doppler onderzoek, MMSE (voor opsporing geestelijke achteruitgang) etc. 

  Mevrouw M. Schueler-Koreman     administratie / assistente / websitebeheer


Praktijkondersteuner GGZ
  Ronald Haeck

 

Praktijkmanager

  Tara van den Beemt-HoeveOuderenzorg

  Nanon van der Veen     wijkverpleegkundige
  Asád Rahmon   specialist ouderenzorg

Patiëntenstop
Om de kwaliteit van de zorg, de tijd en persoonlijke aandacht die wij u willen bieden te kunnen blijven garanderen, hebben wij vanaf heden een (tijdelijke) patiëntenstop voor het inschrijven van nieuwe patiënten.
E-mailadres
Wij zijn per mail te bereiken via heusdenhout@hethuisartsenteam.nl.

 

Tarieven
In deze praktijk worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de website van de NZA.


Niet tevreden?
Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door ons wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende een behandeling of begeleiding. Misschien heeft u zaken opgemerkt die voor verbetering vatbaar zijn.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze ervaringen of opmerkingen met ons wilt bespreken. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing. Is de onvrede, ook na een gesprek, van dien aard dat u een klacht wilt indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Lees hier meer.
Het Huisartsenteam Heusdenhout Waarneming
Spoed (076) 587 68 48 (1) Praktijk (076) 587 68 48
Adres Draaiboom 119
4817 WP Breda
Kaart
Huisarts(en) F Schueler
C. van Terheijden

heusdenhout@hethuisartsenteam.nl