Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid


Praktijk (076) 587 68 48
U kunt dit nummer bellen voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalrecepten, verwijskaarten en dergelijke. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Maakt u zo mogelijk gebruik van de vaste beltijden zodat de bereikbaarheid voor een ieder beter wordt. Vooral op maandagochtend is het erg druk aan de telefoon. Maak indien mogelijk gebruik van alternatieven zoals de mogelijkheden via deze website voor online herhaalrecepten en het online maken van een afspraak.


Spoed (076) 587 68 48 (keuze 1)
Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijklijnen bezet zijn, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Belt u dit nummer alleen voor zeer ernstige, dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is. Het spoednummer wordt buiten de praktijkuren niet beantwoord!!!


Telefonisch spreekuur (076) 587 68 48
Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats dag tussen 13.00 en 13.30 uur.


Vaste (bel)tijden
(probeert u de maandagochtend te mijden!)
  Spreekuur afspraken   8.00 - 10.00 uur
  Huisbezoek aanvragen   8.00 - 9.30 uur
  Telefonisch spreekuur     13.00 - 13.30 uur


Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen via het praktijknummer of via deze website (24 uur per dag bereikbaar); zie hiervoor online herhaalrecepten. Herhaalrecepten zijn tijdens vakantiesluitingen via de waarneemgroep te bestellen. Wie waarneemt, is ingesproken op het antwoordapparaat.Het Huisartsenteam Heusdenhout Waarneming
Spoed (076) 587 68 48 (1) Praktijk (076) 587 68 48
Adres Draaiboom 119
4817 WP Breda
Kaart
Huisarts(en) F Schueler
C. van Terheijden

heusdenhout@hethuisartsenteam.nl